angin bersiru kami tahu

Maksud: Kami sudah tahu bahawa hal (niat) seseorang telah berubah

berkongsi