angin haluan

Maksud: Angin yang bertiup dari arah yang bertentangan dengan arah perahu

berkongsi