menanggang isteri

Maksud: Tidak memberi kebebasan kepada isteri

berkongsi