angin tukus

Maksud: Angin yang mula-mula sesudah musim hujan

berkongsi