ilmu dan akal dihalai-balaikan itulah tanda orang yang lalai

Maksud: Janganlah lengah menyelidiki ilmu-ilmu dan menambah pengetahuan

berkongsi