angkuh terbawa, tampan tinggal

Maksud: Baik rupanya, tetapi tidak baik sikapnya (memperolok-olokkan orang yang pesolek)

berkongsi