anjing tiada bercawat ekor

Maksud: Sesuatu yang hina dan tidak berguna tidaklah indah pada mata sekalian orang

berkongsi