antara dua tengah tiga

Maksud: Orang sakit yang hampir mati

berkongsi