apa boleh buat, biar sakit dahulu senang kemudian

Maksud: Biarlah bersusah-susah dahulu asalkan senang kemudiannya