apakah gunanya kemenyan sebesar tungku kalau tidak dibakar

Maksud: Tidak ada gunanya ilmu pengetahuan yang disimpan sahaja dan tidak diajarkan kepada orang lain