apakah gunanya kemenyan disimpan sebesar tungku, kalau tidak dibakar

Maksud: Pengetahuan hendaklah diajarkan kepada orang lain, kalau disimpan ia akan hilang begitu saja. (= kemenyan sebesar lutut jika tiada dibakar manakan berbau)

berkongsi