api itu, tatkala kecil menjadi kawan, apabila besar menjadi lawan

Maksud: Kejahatan yang sedikit itu hendaklah lekas diperbaiki supaya tidak sampai melarat

berkongsi