api kecil baik dipadam

Maksud: Kejahatan itu patut dibanteras semasa masih kecil lagi.

berkongsi