arang habis besi binasa, tukang hembus penat saja

Maksud: Perbuatan yang tidak memberi hasil, hanya mendatangkan rugi

berkongsi