arang habis besi binasa

Maksud: Pekerjaan yang tidak membawa hasil sedikit pun

berkongsi