atas nama

Maksud: Disuruh untuk mewakili seseorang yang lebih berpangkat tinggi

berkongsi