atas kadar

Maksud: Melakukan sesuatu dengan setakat yang terdaya