awak kurus daging menimbun

Maksud: Orang kaya yang berpura-pura miskin