awal dibuat, akhir diingat

Maksud: Berfikir sebelum melakukan sesuatu pekerjaan supaya selamat pekerjaan itu

berkongsi