yang sehasta takkan jadi sedepa

Maksud: Sesuatu yang tidak dapat diubah

berkongsi