ayam beroga itu jika di pinggan emas sekalipun diberi makan, ke hutan juga perginya

Maksud: Orang dagang itu bagaimanapun senang di negeri orang, ingat juga akan negerinya sendiri

berkongsi