abang angkat

Maksud: Lelaki yang telah diakui sebagai abang, tetapi tidak mempunyai pertalian darah dengan orang yang mengakuinya.

Contoh ayat: Siti mempunyai seorang abang angkat bernama Ahmad.

berkongsi