ayam laga sekandang

Maksud: Orang yang bersanak saudara berkelahi tidak perlu dicampuri

berkongsi