ayam pulang ke pautan

Maksud: Sudah pada tempatnya