duit kopi

Maksud: Bayaran tidak rasmi kepada seseorang sebagai upah.

Contoh ayat: Zali memberi RM50 sebagai duit kopi kepada Abu.

berkongsi