bagai air mencari jenisnya

Maksud: Berusaha untuk mencari ilmu dengan tidak berhenti-henti