bagai rabuk dengan api, asal berdekat menyalalah ia

Maksud: Dikatakan kepada dua orang yang sentiasa berbantahan

berkongsi