bagai akan mengaji suratlah hilang; akan bertanya gurulah mati

Maksud: Masalah tidak dapat diselesaikan oleh sebab puncanya sudah hilang

berkongsi