bagai akan memikul tiada berbahu; akan menjunjung kepala luncung

Maksud: Tiada berdaya mengerjakan sesuatu pekerjaan, kerana tiada berilmu atau tidak berwang

berkongsi