bagai alah limau oleh benalu

Maksud: Orang baik kalah kepada orang jahat

berkongsi