bagai alah mahu, bertimbang enggan; cungkil merih akan pembayar

Maksud: Bergaduh oleh kerana mungkir janji

berkongsi