bagai anak kucing hendak menjadi anak harimau

Maksud: Orang kecil ingin jadi mulia dan kaya raya

berkongsi