bagai anak kera hendak diajar memanjat

Maksud: Mengajar pakar bidang