bagai anak nangui

Maksud: Sangat ramai

berkongsi