kata sambutan

Maksud: Ucapan atau tulisan pendahuluan untuk mengalu-alukan sesuatu

berkongsi