bagai anak sepat ke tohor

Maksud: Dikatakan kepada orang yang bermalas di tempat orang lain

berkongsi