bagai anjing mengulangi bangkai

Maksud: Lelaki yang mengulangi perbuatan jahatnya

berkongsi