bagai api, tatkala kecil jadi kawan, apabila besar jadi lawan

Maksud: Perkara baik boleh membawa mudarat apabila terlalu banyak

berkongsi