bagai awak haus diberi air

Maksud: Mendapat apa yang dihajat

berkongsi