bagai ayam laga sekandang

Maksud: Kaum keluarga berkelahi sama sendiri

berkongsi