bagai ayam mengarang telur

Maksud: Keelokan merah muka seseorang perempuan

berkongsi