bagai bajak wangkang makan diangkat

Maksud: dikatakan kepada orang yang suka kena puji

berkongsi