bagai batik lasam

Maksud: Makin lama dipakai, makin elok

berkongsi