bagai belanda minta tanah

Maksud: (sesudah) diberi sedikit, minta lagi banyak

berkongsi