bagai berniaga buluh kasap, pangkal hilang, hujung lesap

Maksud: Tidak pandai berniaga hingga rugi sama sekali

berkongsi