bagai bersuluhkan tengah hari

Maksud: Perkara yang sudah terang dan nyata (sehingga diketahui umum)

berkongsi