bagai dekan di bawah pangkal buluh

Maksud: Seseorang yang pandai menyimpan rahsia

berkongsi