bagai inai dengan kuku

Maksud: Sangat karib (tentang orang bersahabat atau orang berkasih-kasihan).