berani kerana benar, takut kerana salah

Maksud: Bertindak kerana berada di pihak yang benar atau untuk menegakkan kebenaran.

berkongsi