bagai jawi terkurung siang

Maksud: Orang yang tidak dapat bertindak sesuka hatinya kerana terkongkong oleh adat

berkongsi